вул. Середньофонтанська, 19В

Пн-Пт с 08:00-19:30, СБ с 09:00-17:00

 • UA
 • ru
 • en

 • Записатися на прийом

  від 11.09.2014

  ДОГОВІР

  публічної оферти на надання медичних послуг із застосуванням

  Допоміжних Репродуктивних Технологій (ДРТ) та

  перенесення ембріона (ембріонів) у порожнину матки (ПЕ)

  Прочитайте уважно текст даної публічної оферти і, якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї  оферти, чи не зрозуміли будь-який  пункт цієї оферти, пропонуємо Вам уточнити інформацію, що Вас зацікавила за тел. (0482) 37-37-47 або в реєстратурі медичного центру.

  У випадку прийняття умов даної публічної оферти Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

  Пропозиція (публічна оферта)

  Викладений нижче текст договору адресований фізичним особам, які бажають отримати Медичні послуги у Медичному центрі «Клініка репродуктивного здоров’я «Лада» ТОВ «ДАРИ ЛАДИ» (далі – Медичний центр) і є офіційною пропозицією Медичного центру, який діє на підставі ліцензії серія АЕ №571022, виданої Міністерством охорони здоров’я 11.09.2014р. (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії №640 від 11.09.2014р.) укласти Договір на надання медичних  послуг із застосуванням Допоміжних Репродуктивних Технологій (ДРТ) та перенесення ембріона (ембріонів) у порожнину матки (ПЕ) (далі – Договір) в Медичному центрі на визначених Договором умовах, згідно з обраним  переліком медичних  послуг вказаних  у платіжному (розрахунковому) документі.

  Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5 Договору, які означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

  1. Загальні положення

  Договір, відповідно до вимог Цивільного кодексу України є офіційною публічною офертою Медичного центру, адресованою тим фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України (далі – «Пацієнтка»), укласти Договір, згідно з обраним  переліком медичних  послуг, вказаних  у платіжному (розрахунковому) документі на викладених нижче умовах.

  Надалі за текстом Договору Медичний центр та Пацієнтка також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

  Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, яка володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов.

  Діюча редакція даного Договору, яка завжди розміщена на стенді «Куток споживача» в холі Медичного центру і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Пацієнтці до моменту здійснення акцепту умов Договору.

  2. Терміни, які використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:

  1. «Пацієнтка» – це особа жіночої статі, яка досягла 18-річного віку, яка має цивільну дієздатність та буде отримувати  медичні послуги в Медичному центрі.
  2. «Чоловік» – це особа чоловічої статі, яка досягла 18-річного віку, яка має цивільну дієзданість та знаходиться в офіційному зареєстрованому шлюбі з Пацієнткою або перебуває з нею у фактичних шлюбних відносинах за умови відсутності іншого зареєстрованого шлюбу ані у Пацієнтки, ані у Чоловіка.
  3. «Ультразвуковий моніторинг» – проведення ультразвукових досліджень органів малого тазу протягом циклу надання медичної послуги.
  4. «Гормональний моніторинг» – проведення визначень рівня гормонів у крові пацієнтки протягом надання медичної послуги.
  5. «Пункція фолікулів та аспірація змісту фолікулів з метою отримання яйцеклітин» – процедура вилучення яйцеклітин з фолікулів. Проводиться трансвагінальним доступом під контролем ультразвукового моніторингу.
  6. «Ооцит» – яйцеклітина.
  7. «Інтрацитоплазматичне введення сперматозоїда в яйцеклітину (ICSI)» – введення одиничного сперматозоїда в цитоплазму ооциту з метою його запліднення.
  8. «Культивування ембріонів» – створення оптимальних умов для розвитку ембріонів в штучній живильній середі.
  9. «Місце надання медичних послуг» – Медичний центр «Клініка репродуктивного здоров’я «Лада» ТОВ «ДАРИ ЛАДИ», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-В.
  10. «Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ)» – методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення та розвитку ембріонів до перенесення їх в матку пацієнтки здійснюються в умовах in vitro.
  11. «in vitro» – техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій в спеціальному лабораторному посуді або в контрольованому середовищі поза живим організмом.
  12. «Медичні послуги» чи «Медична послуга» – медичні послуги, які надаються в Медичному центрі за цим Договором, а саме: запліднення яйцеклітин Пацієнтки спермою Чоловіка або донора та перенесення ембріона/ів в порожнину матки Пацієнтки; запліднення ооцитів та культивування ембріонів до перенесення їх в матку пацієнтки в умовах in vitro; ультразвуковий моніторинг протягом всього циклу надання медичної послуги; пункція фолікулів та аспірація ооцитів Пацієнтки, включаючи анестезійне забезпечення; одноразове перенесення ембріонів в порожнину матки Пацієнтки протягом циклу надання медичної послуги; перебування Пацієнтки в денному стаціонарі після пункції фолікулів та після перенесення ембріонів в порожнину матки; консультації лікаря протягом всього циклу надання медичної послуги; діагностика вагітності (тест на ХГЧ); трансвагінальне ультразвукове обстеження в циклі медичної послуги.

  Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я та нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я.

  3. Предмет Договору

  3.1. Предметом даного Договору є надання Медичним центром Пацієнтці медичних  послуг, вказаних  у п. 2.12 даного Договору, які Пацієнтка зобов’язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору.

  4. Порядок укладення Договору:

  4.1. Договір укладається між Сторонами у формі публічного договору (ст. 633 Цивільного кодексу України).

  4.2. Перед укладанням даного Договору, Пацієнтка зобов’язується передати Медичному центру  наступні документи:

  – копію паспорту Пацієнтки та її чоловіка, копію свідоцтва про шлюб;

  – заяву щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій (додаток №1 до даного Договору) чи будь-яку іншу заяву, за формою, встановленою наказом Міністерства охорони здоров’я України №787 від 09.09.2013р. «Про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні», зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.10.2013р. за №1697/24229, які необхідні задля виконання сторонами умов даного Договору.

  4.3. Акцептом умов Договору (укладання Договору) є здійснення Пацієнткою усіх в сукупності дій, вказаних у п. 4.5 Договору.

  4.4. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Пацієнткою умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень та рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання медичних  послуг в Медичному центрі, згідно з обраним  переліком медичних  послуг, вказаних в платіжному (розрахунковому) документі  (ч. 2 ст. 642 ГК України).

  4.5. Пацієнтка та її Чоловік здійснює акцепт Договору після детального ознайомлення з його умовами, шляхом сукупного  виконання  наступних дій:

  – ознайомлення з умовами Договору, розміщеному на стенді «Куток споживача» в холі Медичного центру;

  – повної або часткової оплати Пацієнткою або іншою особою послуг Медичного центру (повний пакет послуг згідно з п.2.10 надається тільки після внесення повної оплати згідно з виданим рахунком-фактури);

  – заповнення, підписання та надання Пацієнткою та її Чоловіком документів, вказаних у п.4.2. Договору.

  Виконання в сукупності вказаних вище дій свідчить про те, що Пацієнтка та її Чоловік ознайомлений з даним Договором та згодний з його умовами в повному обсязі. Підписання Пацієнткою та її Чоловіком заяви щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій (додаток № 1 до даного Договору) свідчить про акцепт Пацієнткою та її Чоловіком умов даного Договору.

  4.6. Пацієнтка та її Чоловік зобов’язується повідомляти при заповнені документів, вказаних у п. 4.2 даного Договору,  (самостійно вносити) лише повні та достовірні персональні дані та відомості.

  4.7. Термін акцепту необмежений.

  4.8. Договір вважається укладеним та вступає в силу з моменту здійснення Пацієнткою акцепту Договору, який визначається датою виконання,  вказаних у п. 4.5 Договору, дій в їх сукупності та діє протягом усього  терміну отримання Медичних послуг або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

  4.9. Укладання Договору означає, що Пацієнтка та її Чоловік:

  – в необхідному для неї обсязі ознайомилась з порядком, строками та правилами надання Медичних послуг;

  – інформовані та погоджуються з тим, що при проведенні програми ДРТ може виникнути необхідність в проведенні інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда в ооцит (ІCSІ); сегментації цикла за медичними показаннями або бажанням пацієнта (перенос ембріонів в одному з наступних менструальних циклів); пункції яєчка для отримання сперматозоїдів; преімплантаційній діагностиці; кріоконсервації ембріонів, оплата яких обумовлюються додатково; ефективність наданої медичної послуги методом ДРТ складає в середньому 40% , лікування із використанням ДРТ може мати ускладнення, про які Пацієнтка детально проінформована; Пацієнтка зобов’язується не пред’являти претензій до Медичного центру, якщо в результаті проведення ДРТ вагітність не наступила, виникли ускладнення, для усунення яких необхідне оперативне втручання, а також в разі настання позаматкової вагітності, багатоплідної вагітності, настання природжених вад розвитку плоду, які не можна діагностувати в умовах сучасної медицини, переривання вагітності після ДРТ на будь-якому терміні вагітності, в інших випадках, які не можна запобігти в умовах сучасної медицини;

  – попереджена та погоджується з тим, що надання медичної послуги методом ДРТ може бути припинено на одному з етапів з причин незапліднення ооцитів або в разі припинення дроблення вже заплідненої яйцеклітини до перенесення ембріонів в порожнину матки;

  – попереджена та погоджується з тим, що вся медична документація (медична картка, дані обстежень, аналізів, висновки спеціалістів тощо), заведена на Пацієнтку є власністю Медичного центру та зберігається в нього. Ознайомлення Пацієнтки (її представників) з такою документацією відбувається в спеціально облаштованому приміщенні Медичного центру та у присутності представника Медичного центру за встановленим ним порядком;

  – ознайомлена та погоджується з тим, що програма ДРТ припиняється негайно, якщо Пацієнтка або її Чоловік в даний період часу захворіла гострим інфекційно-вірусним захворюванням (включаючи гепатит А, BCD, Е), заражена венеричними інфекціями (сифіліс, гонорея, хламідіоз) або ВІЛ-інфікована. В разі виникнення подібних ускладнень після перенесення ембріонів в порожнину матки Медичний центр не несе відповідальності за перебіг можливої вагітності, її результат та здоров’я майбутньої дитини;

  – уклавши цей Договір, Пацієнтка та її Чоловік дають згоду на використання медичних даних, отриманих у процесі їх дослідження та лікування, з науковою метою без розголошення паспортних даних Пацієнтки та її Чоловіка;

  – при проведенні програми ДРТ ознайомлена та надає свою згоду (шляхом акцепту даного Договору) на перенесення в порожнину своєї матки 1-2 ембріонів, а при прогнозованій зниженій імовірності імплантації (з клінічним обґрунтуванням такої необхідності в медичній картці) на перенесення в порожнину своєї матки трьох ембріонів;

  – приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

  5. Порядок розрахунків

  5.1. Медичні послуги надаються Пацієнтці на попередній платній основі відповідно до Тарифів на медичні послуги, які затверджуються Медичним центром та розміщуються на  стенді «Куток споживача» в холі Медичного центру (надалі – «Тарифи»).

  5.2. Оплата за надання медичних послуг здійснюється, на умовах передоплати, перед початком надання медичних послуг.

  5.3. В разі одностороннього припинення договору Медичним центром у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Пацієнтки, оплата за медичні послуги Пацієнтці не повертається.

  5.4. Вказана в Тарифах вартість Медичної послуги не включає в себе вартість попереднього обстеження Пацієнтки та/або її чоловіка, а також вартість медикаментів, які використовуються в програмі ДРТ, кількість яких визначається в кожному випадку індивідуально.

  5.5. Якщо в результаті проведеного повного циклу вагітність не настала, то оплата за використані матеріали, медикаменти, інструменти, тощо не повертається.

  6. Права та обов’язки Медичного центру

   6.1. Медичний центр зобов’язаний:

   6.1.1. До початку надання медичних послуг ознайомити Пацієнтку з особливими умовами надання медичних послуг за цим Договором, вказаними у п. 4.9 Договору.

  6.1.2. Організувати надання медичних послуг в Медичному центрі, згідно з обраним  переліком медичних  послуг, вказаних  в платіжному (розрахунковому) документі, на визначених Договором умовах;

  6.1.3. Здійснювати індивідуальний підхід до Пацієнтки;

  6.1.4. В порядку та на умовах, передбачених даним Договором, надати якісні медичні послуги, в тому числі, проводити всі необхідні процедури щодо обстеження та лікування Пацієнтки;

  6.1.5. Інформувати Пацієнтку про вартість, терміни надання медичної послуги, ефективність обраної методики, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після її застосування.

  6.1.6. Дотримуватись конфіденційності інформації про стан здоров’я, факт звернення за медичною послугою, види та результати медичних обстежень та оглядів, інші медичні відомості, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнтки. Надання такої інформації здійснюється виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  6.1.7. Видавати Пацієнтці довідку, виписку із історії хвороби, які передбачені чинним законодавством України.

  6.2. Медичний центр має право:

  6.2.1. Не допускати до Медичного центру Пацієнтку та/або осіб, які її супроводжують,  в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння.

  6.2.2. Не надавати медичні послуги в разі порушення строків або розміру оплати медичних послуг.

  6.2.3. Розірвати даний Договір достроково в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором.

  6.2.4. Вносити в односторонньому порядку зміни в даний Договір, шляхом розміщення відповідних змін на стенді «Куток споживача» в холі Медичного центру. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на стенді та не мають зворотної дії в часі;

  6.2.5. Відмовити в наданні медичної послуги або обстеженні в будь-який момент в наступних випадках:

  – при виявленні протипоказань або явно відомої неможливості досягти результату медичної послуги;

  – при невиконанні Пацієнткою п. 7.1.2 даного Договору;

  – при наданні неповних або недостовірних даних про стан здоров’я Пацієнтки та/або її чоловіка.

  6.2.6. Проводити безоплатно (одне) ультразвукове дослідження в терміні до 4 тижнів, в разі настання вагітності Пацієнтки

  6.2.7. Безоплатно визначати рівень Хоріонічного Гонадотропіну 1 раз з метою діагностики вагітності.

  6.3. Фахівець – гінеколог Медичного центру самостійно визначає необхідність проведення гормонального моніторингу в циклі проведення медичної послуги та може вносити відповідні зміни.

  7. Права та обов’язки Пацієнтки

  7.1. Пацієнтка та її чоловік зобов’язані:

  7.1.1. Перед оплатою медичних послуг ретельно ознайомитися з умовами даного Договору та здійснити акцепт Договору.

  7.1.2. Обрати медичні послуги, заповнити документи, вказані в п.4.2 даного Договору, документів достовірними даними, надати їх представнику Медичного центру, оплатити обрані медичні послуги, в порядку передбаченому п. 7.1.4 Договору.

  7.1.3. Дотримуватись Правил надання та оплати медичних послуг в Медичному центрі, правил знаходження в Медичному центрі та положень даного Договору.

  7.1.4. Одночасно з акцептуванням Договору оплатити вартість медичних послуг, згідно з діючими Тарифами. З моменту акцептування Договору вартість оплачених Пацієнткою медичних послуг є незмінною.

  7.1.5. Інформувати Медичний центр про майбутню відсутність Пацієнтки на прийомі фахівця Медичного центру.

  7.1.6. Надавати Медичному центру повну та достовірну інформацію стосовно хвороб Пацієнтки та її чоловіка.

  7.1.7. При отриманні медичних послуг  виконувати законні  вимоги  персоналу Медичного центру  та умови даного Договору.

  7.1.8. Здійснити необхідне медичне обстеження перед наданням медичних послуг, відповідно до вказівок фахівців Медичного центру;

  7.1.9. Відвідувати Медичний центр в час, призначений фахівцем Медичного центру, а також сумлінно виконувати всі його приписи та рекомендації.

  7.1.10. Сумлінно виконувати всі вимоги лікарняного режиму, внутрішнього розпорядку Медичного центру та інші вимоги, які забезпечують якісне та своєчасне надання медичної послуги.

  7.1.11. При будь-яких змінах, в тому числі негативних, самопочуття та стану здоров’я одразу ж повідомляти та звертатись до Медичного центру.

  7.2. Пацієнтка має право:

  7.2.1. Отримувати обрані Медичні послуги, згідно з умовами даного Договору.

  7.2.2. Обирати будь-які види Медичних послуг, що надаються Медичним центром;

  7.2.3. Здійснювати оплату медичних послуг в строки та в порядку, передбачених даним Договором .

  7.2.4. Отримати повну і достовірну інформацію про: вартість Медичної послуги, умови її надання в Медичному центрі, стан свого здоров’я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті надання Медичної послуги;

  7.2.5. Відмовитись від подальшого отримання Медичної послуги.

  8. Відповідальність сторін

  8.1.  Пацієнтка згодна з тим, що Медичний центр не несе будь-якої відповідальності за спричинення їй матеріальної та моральної шкоди або отримання  Пацієнткою будь-яких тілесних ушкоджень,  каліцтва або смерті Пацієнтки, які сталися внаслідок порушення нею або будь-якою третьої особою  правил та умов даного Договору.

  8.2. Медичний центр не несе відповідальності за збитки Пацієнтки та третіх осіб, які виникли в результаті: невірного заповнення заяв та документів, передбачених даним Договором, порушення Пацієнткою встановленого порядку відвідування, поведінки в Медичному центрі та відмови  в обслуговуванні Пацієнтки;

  8.3. Медичний центр несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Основах законодавства України про охорону здоров’я.

  8.4. Пацієнтка несе повну відповідальність за достовірність відомостей, вказаних нею в заявах та інших документах, передбачених даним Договором. У випадку, якщо Пацієнтка не вказала або невірно вказала персональні чи будь-які інші дані, Медичний центр не відповідає за збитки Пацієнтки, які виникли в результаті відмови в поверненні передоплати та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації проблеми здоров’я Пацієнтки.

  8.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

  8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

  8.7. У випадку порушення  Пацієнткою умов даного Договору Медичний центр звільняється від відповідальності за порушення останнім своїх договірних зобов’язань.

  8.8. За порушення Пацієнткою будь-якого з пунктів даного Договору, Медичний центр залишає за собою право або призупинити надання медичних послуг або не надавати медичні послуги Пацієнтці. В такому випадку раніше сплачені Пацієнткою грошові кошти Медичному центру не повертаються. Рішення про призупинення надання медичних послуг або ненадання медичних послуг приймає керівництво Медичного центру, яке є остаточним.

  8.9. Медичний центр не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнтки та/або її чоловіку, які виникла в результаті неявки чи несвоєчасної явки вказаних в цьому пункті осіб на заплановані візити чи контрольні медичні огляди; неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення Пацієнткою та/або її чоловіком правдивих біографічних та адресних даних, а також інформації для анамнезу, стану здоров’я, перенесених раніше захворюваннях та наявності чи відсутності протипоказань по прийому медикаментів, в т.ч. алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, наявність захворювань; надання Пацієнткою та/або її чоловіком аналізів, зроблених іншими медичними закладами (третіми особами), які не відповідають дійсній медичній картині (історії) хвороби; недотримання Пацієнткою та/або її чоловіком приписів та рекомендацій лікаря та медперсоналу Медичного центру; порушення Пацієнткою та/або її чоловіком лікарняного режиму.

  8.10. Пацієнти несуть повну відповідальність за достовірність та правильність наданих ними у виконання цього Договору документів та інформації. Пацієнти зобов’язані протягом 3 (трьох) календарних днів письмово повідомити Медичний центр про зміну реквізитів та/або змісту документів, інформації, наданих при укладанні цього Договору, а також у випадку, коли мають місто обставини, які будь-яким чином впливають на виконання Пацієнтами Договору.

  У випадку несвоєчасного повідомлення Пацієнтами про зміну документів, інформації, наданих при укладанні цього Договору, які приведуть до порушення вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України №787 від 09.09.2013р. «Про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні», зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.10.2013р. за №1697/24229, накладення штрафних санкцій на Медичний центр, настання будь-яких інших несприятливих наслідків для Медичного центру, Пацієнти зобов’язані відшкодувати Медичному центру всі завдані таким неповідомленням збитки, у тому числі суму штрафних санкцій, накладених перевіряючими органами.

  Медичний центр не несе відповідальності за збитки Пацієнта/Подружжя, за спричинення їм або одному з них матеріальної та моральної шкоди, що сталися внаслідок суперечок, розбіжностей, які виникли між Подружжям у зв’язку з виконанням цього Договору

  9. Зміна і розірвання Договору

  9.1. Медичний центр має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом їх розміщення на стенді «Куток споживача» в холі Медичного центру. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на стенді та не мають зворотної дії у часі.

  9.2. Договір може бути розірвано в наступних випадках:

  9.2.1. Пацієнткою в односторонньому порядку в разі її відсутності на прийомі фахівця Медичного центру в запланований час та неповідомлення про поважність причин такої відсутності. В такому разі Договір вважається розірваним з дати відсутності Пацієнтки на прийомі у фахівця Медичного центру;

  9.3.2. За взаємною згодою Сторін;

  9.3.3. Медичним центром у випадках, передбачених цим Договором;

  9.3.4. На інших підставах, передбачених даним Договором та/або чинним законодавством України.

  10. Вирішення суперечок

  10.1. Всі суперечки та розбіжності, які виникли або могли виникнути при виконанні даного Договору, вирішуються Сторонами в процесі переговорів. В іншому випадку спір може бути вирішений у судовому порядку за місцезнаходженням Медичного центру.

  10.2. Медичний центр після отримання претензії Пацієнтки зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або надати мотивовану відмову в їх задоволені.

  11. Інші положення

  11.1. Пацієнтка та її Чоловік гарантують, що всі умови даного Договору їм зрозумілі, і вони приймають їх безумовно і в повному обсязі.

  11.3. В частині, не врегульованій даним Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством  України.

  Клиника репродуктивного здоровья "Лада"
  ул. Среднефонтанская, 19В, ЖК «Чудо-город» 65039 Украина, г.Одесса
  (0482) 373747, [email protected]